U vormt een gezin met minimaal een kind. De ouders zijn gehuwd of hebben een geregistreerd partnerschap. Er is geen testament en op enig moment overlijdt een van de ouders. Hoe wordt de nalatenschap afgewikkeld en wat zijn de belangrijkste aandachtspunten? Lees verder zodat u weet waar u rekening mee moet houden.

In de geschetste situatie is er sprake van een wettelijke verdeling. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van de overleden ouder (de erflater) naar de langstlevende ouder (de langstlevende) overgaat. De kinderen ontvangen niets maar krijgen een niet opeisbare vordering op de langstlevende gelijk aan hun erfdeel. Het erfdeel is afhankelijk van het aantal kinderen. Zijn er bijvoorbeeld drie kinderen dan wordt uitgegaan van vier erfgenamen omdat de langstlevende wordt meegeteld. Het wettelijk erfdeel is dan een kwart van de nalatenschap. Let wel dat het erfdeel van een ouder minimaal een kwart is. Bij meer dan drie kinderen is hun erfdeel dan ook kleiner dan van de langstlevende ouder.

Hoewel het erfdeel van de kinderen pas opeisbaar wordt zodra de langstlevende ouder overlijdt, is het belangrijk de hoogte daarvan direct na overlijden van de erflater vast te stellen omdat het feitelijk een schuld van de langstlevende is. Veelal wordt dit vergeten of komt het pas bij overlijden van de langstlevende aan de orde. Wat mij betreft te laat; niet alleen omdat het lastiger is het erfdeel achteraf nog vast te stellen maar vooral omdat het een schuld is die de omvang van de nalatenschap van de langstlevende drukt. Indien geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met deze schuld, dan loopt u het risico dat er te veel of dubbel erfbelasting wordt betaald…

Door tijdig een boedelbeschrijving op te (laten) maken, kunt u de vordering betreffende het erfdeel berekenen en vastleggen. De kinderen kunnen overigens de langstlevende tot een boedelbeschrijving verplichten. Zo nodig is het dan ook raadzaam van dit recht gebruik te maken.

Twijfelt u wat u als erfgenaam moet doen, hebt u ondersteuning nodig bij het opstellen van een boedelbeschrijving of hebt u een andere erfrechtelijke vraag, dan adviseer ik u graag en kunt u contact opnemen met ons kantoor. Komt u op intake dan is het eerste half uur gratis en staat de koffie voor u klaar!

Op de website van Aspremont Advocaten staan meerdere interviews, waarin ik u bijpraat over verschillende erfrechtelijke zaken, zo ook over de wettelijke verdeling, zie www.aspremontadvocaten.nl/erfrecht-advocaat