Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Hierdoor is het arbeidsrecht veranderd. Wat betreft het recht op loon is er een belangrijke wijziging. Eerst gold het uitgangspunt ‘geen arbeid, geen loon’. Maar het wetsartikel waarin dit was geregeld, is per 1 januari komen te vervallen. Nu heeft in beginsel te gelden ‘geen arbeid, wél loon’. Het komt, zeker in bepaalde branches, weleens voor dat een werknemer niet op het werk verschijnt. Heeft een werknemer in dat geval dan toch recht op loon?

Geen arbeid, geen loon

Voor de invoering van de WAB was de regel dat als een werknemer enige tijd zijn arbeid niet had verricht, hij geen aanspraak kon maken op loon. De gedachte hierachter is dat een werknemer een tegenprestatie moet verrichten om recht te hebben op salaris. In de oude situatie was het voor de werkgever dus relatief gemakkelijk om het loon in te houden. Het was namelijk aan de werknemer om aan te tonen dat hij wél aanspraak kon maken op salaris zonder te hebben gewerkt. Hierop golden een paar uitzonderingen; indien de werknemer ziek was of geen arbeid kon verrichten door een oorzaak die voor rekening van de werkgever komt, was de werkgever verplicht tot doorbetaling van het loon. Dit is onder de WAB niet veranderd. Bij ziekte moet de werkgever nog steeds het loon (grotendeels) en voor een bepaalde periode doorbetalen.

Geen arbeid, toch loon

Onder de WAB is het uitgangspunt dat als een werknemer niet komt werken, hij toch doorbetaald moet worden. De werkgever moet op het moment dat er geen arbeid is verricht, bewijzen dat een werknemer geen recht heeft op doorbetaling van het loon. De rollen zijn dus feitelijk omgedraaid. Komt een werknemer zonder goede reden niet opdagen, dan is het aan de werkgever om te bewijzen dat dit een situatie is die voor rekening van werknemer komt.

Denk aan een situatie waarbij een werknemer langer op vakantie gaat dan zijn verlofdagen toelaten, hij staakt of gewoon wegblijft. Dan kan de werkgever niet zonder meer het loon inhouden maar zal hij aan de werknemer moeten uitleggen én onderbouwen waarom er geen verplichting tot het betalen van het salaris is. De werkgever is dus in eerste instantie aan zet.

Iedere situatie zal om een andere benadering vragen en de omvang van dit artikel is niet toereikend om hier verder op in te gaan. Maar hebt u over dit onderwerp nog vragen of een andere prangende arbeidsrechtelijke kwestie, neem dan vrijblijvend contact op!