Steeds meer kinderen groeien op in een samengesteld gezin, doordat de ouders zijn gescheiden of een van de ouders is overleden. Treden de ouders opnieuw in het huwelijk dan krijgen de kinderen één of meer stiefouders. Met name wanneer de hertrouwde ouder komt te overlijden, ontstaan er problemen; want wat gebeurt er met de bezittingen van die ouder? Veelal gaan deze over naar de stiefouder en lijkt het erop dat de kinderen het nakijken hebben. Dit wordt ook wel het ‘Stiefoudergevaar’ genoemd. Maar de wet schiet de kinderen in zo’n geval te hulp.

Wettelijke verdeling

Stel, vader is overleden en laat moeder en twee kinderen achter. Vader heeft geen testament, zodat op basis van de wet alle bezittingen van vader overgaan op moeder. De kinderen krijgen dan slechts een geldvordering op moeder ter grootte van hun erfdeel die nog niet opeisbaar is. Na een paar jaar ontmoet moeder een nieuwe partner en op enig moment willen zij trouwen. Door dit huwelijk wordt de nieuwe echtgenoot erfgenaam van moeder. Komt moeder vervolgens te overlijden dan gaan door het wettelijk systeem al haar bezittingen, óók die van vader, naar de stiefouder.

Wilsrechten

De kinderen kunnen hiertegen optreden. Wanneer moeder aangeeft opnieuw in het huwelijk te treden, dan kunnen de kinderen een beroep doen op hun erfdeel door goederen van moeder te vragen. De goederen mogen niet meer waard zijn dan de geldvordering die de kinderen hebben vanwege hun erfdeel in de nalatenschap van vader. Zijn er bijvoorbeeld goederen van vader of moeder, die zij graag willen hebben, dan kunnen zij moeder verzoeken om deze over te dragen. Weigert moeder haar medewerking, dan kan de kantonrechter hierover een beslissing nemen. Let wel, ondanks dat moeder de goederen in eigendom aan de kinderen overdraagt, mag zij zolang zij leeft de goederen blijven gebruiken. Na haar overlijden vallen de goederen niet meer in haar nalatenschap. Zij laat de goederen niet na aan de stiefouder maar deze gaan naar de kinderen.

Erfdeel in goederen

In het geval dat moeder overlijdt, ontstaat er een vergelijkbare situatie in de zin dat de stiefvader de beschikking krijgt over de goederen van moeder, inclusief de goederen van vader. De kinderen kunnen dan goederen ter waarde van vaders erfdeel opeisen bij de stiefouder, maar ook ter waarde van moeders erfdeel. Tenslotte kunnen de kinderen hun erfdeel in goederen bij de erfgenamen van de stiefouder opeisen wanneer deze overlijdt.

Kortom, hertrouwt een ouder en wil je als kind niet dat bezittingen naar de stieffamilie gaan, dan zijn er meerdere momenten om overdracht van die goederen te verzoeken!

Wilt u meer weten over het erfrecht en het ‘stiefoudergevaar’, of over de mogelijkheden om bij een testament tot een maatwerk-oplossing te komen voor uw nabestaanden? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Aspremont Advocaten en leg uw situatie aan ons voor. Wij helpen u graag met een persoonlijk advies!

Betreft rechtsgebied(en):
Advocaat erfrecht

Door:
Maarten Thissen