Een echtscheiding zo geregeld? Helaas niet. Bij de echtscheidingsprocedure komt veel kijken. Zo moet er door een advocaat een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend. Partijen kunnen weliswaar samen afspraken maken, maar voordat de echtscheiding definitief is, zijn er vaak al maanden verstreken. Hoe gaat u in de tussentijd met elkaar om? En welke regelingen kunt u treffen om onrust en onzekerheid gedurende de echtscheiding te voorkomen? Een voorlopige voorziening kan de oplossing zijn. In dit artikel wordt toegelicht wat een voorlopige voorziening is en hoe de procedure werkt.

Waarom kiezen voor voorlopige voorzieningen bij een echtscheiding?

Het kan in de praktijk lastig zijn om te bepalen hoe in de tussentijd moet worden omgegaan met de gevolgen van de echtscheiding. Wie blijft in het huis wonen en wie vertrekt? Bij wie gaan de kinderen wonen en hoe vaak zien zij de andere ouder? U kunt deze zaken regelen, zodat er voor alle betrokkenen meer rust is. Dit kan vanzelfsprekend in onderling overleg, maar als dat niet mogelijk is, dan kan aan de rechter een voorlopige voorziening worden gevraagd.

Wat als u er onderling niet uit komt?

Als het niet lukt om onderling afspraken te maken, maar er wel dringend duidelijkheid nodig is, kan de voorlopige voorzieningenprocedure uitkomst bieden. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel waarover de rechter een beslissing neemt. Het woord ‘voorlopige’ geeft al aan dat het geen definitieve beslissing is. De voorlopige voorziening geldt gedurende de looptijd van echtscheidingsprocedure en blijft gelden totdat de echtscheiding definitief is. Deze is pas definitief zodra de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijk stand. Tot dat moment blijven dus de voorlopige voorzieningen gelden.

Over welke onderwerpen kan een voorlopige voorzien worden gevraagd?

In de wet is vastgelegd over welke onderwerpen voorlopige voorzieningen kunnen worden gevraagd. De mogelijkheden zijn dus beperkt, zodat het niet voor elk onderwerp mogelijk is om de rechter te vragen een tijdelijke beslissing te geven. Het moet gaan om:

–          Wie in de echtelijke woning mag wonen;

–          De verdeling van zorgtaken voor minderjarige kinderen;

–          Het toevertrouwen van de kinderen aan één van de ouders;

–          Kinderalimentatie;

–          Partneralimentatie;

–          Het gebruik van gemeenschappelijke goederen (bijvoorbeeld de auto).

Let op: als u een verzoek tot het treffen van voorlopige voorzieningen wenst, hebt u hiervoor een advocaat familierecht nodig. U kunt dus niet zelf een verzoek bij de rechtbank indienen.

Daarnaast geldt een belangrijke termijn. Als de rechter een uitspraak heeft gedaan over de voorlopige voorziening(en), bent u verplicht om binnen vier weken het verzoek tot echtscheiding in te dienen. Doet u dat niet, dan komt de voorlopige voorziening te vervallen.

Hulp nodig bij uw echtscheidingsprocedure?

Meer weten over voorlopige voorzieningen of de echtscheidingsprocedure? Neem vrijblijvend contact op met Aspremont Advocaten.