Veel geldvorderingen verjaren vijf jaar nadat de schuld opeisbaar is geworden. Dit geldt niet voor alle vorderingen. Zo verjaren de meeste vorderingen, die het gevolg zijn van een consumentenkoop, na twee jaar. Het is voor u belangrijk om inzichtelijk te hebben wanneer een vordering verjaart, omdat verjaring kan worden voorkomen en uw vordering kan worden veilig gesteld.

Verjaring van een vordering kunt u stuiten door middel van een stuitingsbrief. Door stuiting begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen en hebt u meer tijd om bijvoorbeeld uw factuur te innen. In de stuitingsbrief beschrijft u welke vordering u stuit en dat u zich het recht op nakoming voorbehoudt. Dit moet nauwkeurig en op juiste wijze gebeuren, omdat de brief anders door de rechter mogelijk niet als stuitingshandeling wordt gezien en de vordering dan toch nog is verjaard.

De Hoge Raad heeft bepaald wat de kaders zijn van een stuitingsmededeling. Er moet sprake zijn van een voldoende duidelijk waarschuwing aan de schuldenaar dat er aanspraak wordt gedaan op nakoming, zodat de schuldenaar weet dat hij ook na de verjaringstermijn zijn gegevens en bewijsmateriaal moet bewaren, om zich tegen de vordering te kunnen verweren (ECLI:NL:HR:1997:ZC2274). Ook in het geval dat partijen over een vordering in onderhandeling zijn, is een schriftelijke mededeling nog steeds noodzakelijk om de verjaring te stuiten (ECLI:NL:HR:2010:BL3866).

Kortom, het is van belang dat stuiting van verjaring van een vordering tijdig en op de juiste wijze gedaan wordt. Voor hulp bij het stuiten van verjaring van uw vordering(en) is Aspremont Advocaten u graag van dienst. Uiteraard kunnen wij u ook helpen bij het incasseren van uw facturen. Nee vrijblijvend contact op met ons kantoor voor meer informatie.