De wetgever wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Om dat doel te bereiken worden ‘vaste’ banen minder ‘vast’ gemaakt Zo worden de mogelijkheden voor ontslag van werknemers uitgebreid.

Werkgevers kunnen werknemers op dit moment alleen een ontslag geven op grond van één van de redenen die in de wet genoemd staan. Na de wetswijziging is het mogelijk om meerdere redenen voor ontslag aan te voeren of te combineren, terwijl die redenen afzonderlijk gezien onvoldoende zijn om de werknemer te ontslaan. Een werknemer ontslaan kan dus eenvoudiger worden. Hierdoor verwacht de wetgever dat werkgevers aan werknemers eerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zullen geven.

Daarnaast verandert de opbouw van de transitievergoeding, oftewel de ontslagvergoeding. Op dit moment moet de werkgever de vergoeding altijd betalen als een werknemer minimaal 24 maanden in dienst is geweest. Met de komst van de nieuwe wet heeft een werknemer vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de duur van het dienstverband. Hierdoor worden tijdelijke arbeidsovereenkomsten minder aantrekkelijk gemaakt.

Voorts wordt het straks voor werkgevers weer mogelijk om gedurende drie jaar tijdelijke arbeidsovereenkomsten te bieden, in plaats van de huidige twee jaar. Hierdoor kan de werknemer wederom driemaal een jaarcontract worden aangeboden alvorens een werknemer een vast contract wordt gegeven. Deze wijziging biedt de werknemer de mogelijkheid meer werkervaring op te doen, waardoor het voor de werkgever aantrekkelijker wordt de werknemer na drie jaar voor onbepaalde tijd in dienst te nemen.

In de regio Rivierenland werken veel werkgevers (opdrachtgevers) samen met payrollondernemingen (opdrachtnemers), waarbij de werknemers officieel in dienst zijn bij de payrollonderneming. Ook voor die opdrachtgevers, opdrachtnemers en werknemers heeft de nieuwe wet ingrijpende gevolgen. De werknemers krijgen namelijk recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgevers.

Naast de genoemde maatregelen verandert er nog meer op het gebied van arbeidsrecht. Wilt u weten welke gevolgen de nieuwe wet voor uw als werkgever of werknemer heeft? Wij stellen u graag op de hoogte van alle wijzigingen in uw rechten en plichten en nodigen u uit vrijblijvend contact met ons op te nemen.