Jullie hebben gezamenlijk de beslissing genomen om te gaan scheiden. Dat is al vervelend genoeg. Om u dan ook nog druk te moeten maken over wat er allemaal geregeld moet worden, is iets waar u zich helemaal niet mee bezig wilt houden. Daarbij komt ook dat iedere scheiding anders is en advies op maat noodzakelijk is. Bij Aspremont Advocaten helpen wij u graag door deze lastige tijd. In dit artikel leest u de belangrijkste zaken die er geregeld moeten worden bij een echtscheiding.

Alleen de rechter is bevoegd een huwelijk te ontbinden

In Nederland is alleen de rechter bevoegd een huwelijk officieel te ontbinden, welke ontbinding alleen door een advocaat kan worden verzocht. De advocaat familierecht kan een gezamenlijk of eenzijdig verzoek tot ontbinding indienen. Het woord gezamenlijk zegt het eigenlijk al: u verzoekt samen met behulp van dezelfde familierecht advocaat de echtscheiding. Helaas is een gezamenlijk echtscheidingsverzoek niet altijd mogelijk, omdat de communicatie niet meer goed verloopt of u geen overeenstemming kunt bereiken over situaties die na de echtscheiding geregeld moeten worden. Hierbij kunt u denken aan zaken als partneralimentatie, pensioenverevening, gebruik van de woning, verdeling van goederen et cetera. In dat geval ligt een eenzijdig verzoek meer voor de hand. Daarvoor kunt u beiden een eigen advocaat in de arm nemen, die evenwel kan proberen om namens u toch nog tot afspraken te komen. Lukt het ook niet om met behulp van uw advocaat onderling afspraken te maken dan is de gang naar de rechter onvermijdelijk.

Ouderschapsplan opstellen voor een minderjarig kind

Als u een minderjarig kind hebt, dan bent u als ouder verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen. Hierin worden afspraken opgenomen over de verzorging en opvoeding van de minderjarige, financiën evenals vakanties, schoolkeuzes en hobby’s. Lukt dit niet dan zal de rechter over bepaalde punten een beslissing nemen, waarbij het belang van het kind uitgangspunt is.

Hulp nodig bij uw echtscheiding?

Komt u er samen niet uit? U kunt zich wenden tot mevrouw. mr. C.A.C. Nagel, advocaat familierecht bij Aspremont Advocaten, indien u meer vragen hebt. Zij begeleidt u bij het moeilijke en veelal emotionele proces waarbij uw belangen en die van uw kind(eren) nimmer uit het oog worden verloren. Ook voor overige vragen omtrent de familierechtpraktijk kunt u vrijblijvend contact met haar opnemen.