Uw relatie is verbroken of u bent onlangs gescheiden; waarschijnlijk komt u dan uit een hectische periode want er komt nogal wat op u af in zo’n situatie. Hebben u en uw ex-partner desondanks alles goed met elkaar kunnen regelen of heeft u toch iets over het hoofd gezien? Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw nalatenschap. Mogelijk heeft u een testament en moet deze worden aangepast omdat uw partner daarin nog genoemd staat. Of is het juist raadzaam om als u nog geen testament heeft deze op te stellen!

Bij een scheiding of het verbreken van de relatie wordt er vaak direct gedacht aan de verdeling van de goederengemeenschap, de alimentatie, wie gaat er waar wonen en, indien er minderjarige kinderen in het spel zijn, aan een ouderschapsplan. Uiteraard zijn dit zaken die goed geregeld moeten worden en zo mogelijk vastgelegd in een convenant en een ouderschapsplan. Dit is belangrijk omdat deze zaken directe invloed hebben op uw dagelijks leven. Het heeft dan ook de voorkeur dat dit in samenspraak gebeurt, wellicht met hulp van een mediator en/of een gezamenlijke advocaat. Het is namelijk beter om samen afspraken te maken waar u invloed op heeft, dan dat u het van een beslissing van een rechter laat afhangen, die vaak zwart-wit is.

Maar hoe heeft u het geregeld wanneer u komt te overlijden? Velen hebben de afwikkeling van hun nalatenschap geregeld in een testament. Hierin wordt naast de kinderen ook de partner veelal betrokken. Betekent dit dat hij of zij dan zonder meer geen erfgenaam meer is als gevolg van de scheiding? Dit hangt af van de omstandigheden, maar ook de formulering van uw testament.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat indien u voortijdig komt te overlijden en uw kinderen van u erven, uw ex-partner als overblijvende ouder toch nog een deel van uw nalatenschap zou kunnen ontvangen en wel in het geval dat uw kind vervolgens overlijdt. Indien uw kind op dat moment niet gehuwd is, geen afstammelingen heeft en geen testament heeft opgesteld, is de overblijvende ouder de wettelijk erfgenaam van uw kind. U kunt dit voorkomen door een zogenoemde ‘tweetrapsmaking’ en op deze manier over uw graf regeren.

Het is dus belangrijk om uw testament door een erfrechtspecialist te laten controleren of te herzien na het verbreken van de relatie, want de inhoud van het testament blijft in beginsel van kracht ondanks dat uw persoonlijke situatie ingrijpend is veranderd. Hierbij denken mensen al snel aan een notaris, maar een advocaat gespecialiseerd in het erfrecht kan u hierin ook de benodigde begeleiding en advies geven.

Is uw relatie geëindigd en heeft u ondersteuning nodig om de gevolgen daarvan te regelen in onderling overleg of twijfelt u eraan of uw testament moet worden aangepast aan uw huidige omstandigheden dan wel wenst u het een en ander. in belang van uw kinderen op elkaar afstemmen? Schroom niet om, geheel vrijblijvend met onze mediator mevrouw H.L.L. (Leonie) van Eck of onze erfrechtspecialist mevrouw mr. W.J.M. (Willeke) van Ophuizen, in contact te treden. Aspremont Advocaten is telefonisch bereikbaar via 0344-65051 of via het contactformulier.