Uw relatie is verbroken of u bent onlangs gescheiden; waarschijnlijk komt u dan uit een hectische periode want er komt nogal wat op u af in zo’n situatie. De vraag is dan te meer of u alles goed met elkaar heeft geregeld?  Misschien heeft u toch iets over het hoofd gezien? Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw nalatenschap. Mogelijk heeft u een testament en moet deze worden aangepast omdat uw partner daarin nog genoemd staat. Of is het juist raadzaam om alsnog een testament op te stellen!

Zoals gezegd, bij een scheiding of het verbreken van de relatie wordt vaak gedacht aan de verdeling van de gemeenschappelijke goederen, alimentatie, wie waar gaat wonen en, indien er minderjarige kinderen zijn, het ouderschapsplan. Uiteraard zijn dit zaken die goed geregeld moeten worden omdat zij direct impact hebben op uw dagelijkse leven. Het heeft dan ook de voorkeur dat dit in samenspraak gebeurt, wellicht met hulp van een mediator en/of een gezamenlijke advocaat. Het is namelijk beter om samen afspraken te maken waar u invloed op heeft, dan dat u het van een beslissing van een rechter laat afhangen, die vaak zwart-wit is.

Maar hoe heeft u het geregeld wanneer u komt te overlijden? Velen hebben de afwikkeling van hun nalatenschap geregeld in een testament. Hierin wordt naast de kinderen ook de partner veelal betrokken. Betekent dit dat hij of zij dan zonder meer geen erfgenaam meer is als gevolg van de scheiding? Dit hangt af van de omstandigheden, maar ook de formulering van uw testament.

Daarnaast moet u er rekening mee houden dat indien u overlijdt op het moment dat uw kinderen nog minderjarig zijn, uw ex-partner als gezaghebbende ouder het beheer zal voeren over uw nalatenschap. In uw testament kunt u dit anders regelen. Zo ook, de situatie dat uw ex-partner niet het deel van het vermogen van uw (minderjarige) kinderen kan erven dat afkomstig is van uw nalatenschap. Indien uw kind op het moment van overlijden niet gehuwd is, geen afstammelingen heeft en geen testament heeft opgesteld, is de overblijvende ouder namelijk de wettelijk erfgenaam van uw kind. U kunt dit voorkomen door een zogenoemde ‘tweetrapsmaking’ en op deze manier over uw graf regeren.

Het is  belangrijk om regelmatig uw testament door een erfrechtspecialist te laten controleren en sowieso te laten herzien na het verbreken van een relatie, want de inhoud van het testament blijft in beginsel van kracht ondanks dat uw persoonlijke situatie ingrijpend kan zijn veranderd. Een advocaat gespecialiseerd in het erfrecht kan u hierin de benodigde begeleiding en advies geven.

Is uw relatie geëindigd en heeft u ondersteuning nodig om de gevolgen daarvan te regelen in goed onderling overleg of twijfelt u eraan of uw testament moet worden aangepast aan uw huidige omstandigheden dan wel wenst u het een en ander in belang van uw kinderen beter op elkaar af te stemmen? Schroom dan niet om vrijblijvend met onze mediator mevrouw H.L.L. (Leonie) van Eck of onze erfrechtspecialist mevrouw mr. W.J.M. (Willeke) van Ophuizen, contact op te nemen, Aspremont Advocaten is telefonisch bereikbaar via 0344-65051 of via het contactformulier.