Waaruit bestaat personen- en familierecht?

Het personen- en familierecht is een uiteenlopend rechtsgebied waarin zaken, die op u als persoon of uw familie betrekking hebben, zijn geregeld. U kunt daarbij denken aan regels omtrent het huwelijk en de gevolgen daarvan, erkenning van kinderen of het gezag daarover, adoptie, onderhoudsverplichting tegenover uw gezinsleden, echtscheiding, maar ook uw naam.

Wat voor zaken behandelt een familierecht advocaat?

  • huwelijkse voorwaarden
  • (gezamenlijke) echtscheiding
  • beëindigen samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap
  • verdeling van het huwelijksvermogen
  • kinderalimentatie
  • partneralimentatie
  • opstellen/wijzigen omgangsregeling
  • ouderlijk gezag
  • wijziging naam
  • adoptie

Contact opnemen met de advocaat familierecht?

Met oog voor uw belangen adviseert mr. Caro Nagel u in voorkomende gevallen of gaat zij in geval van een conflict samen met u op zoek naar een oplossing. Dit kan ook in samenspraak met de wederpartij, bijvoorbeeld in geval van een echtscheiding. Met haar ruime ervaring staat mr. Caro Nagel naast u met raad en daad en is zij telkens weer dankbaar dat zij haar cliënten in uiterst persoonlijke kwesties kan ondersteunen.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor 0344 – 650510 of vul het contacformulier in.

Publicatie(s):
De invloed van het Coronavirus op de alimentatie en omgang met kinderen (03-04-2020)
Eigen onderneming en gehuwd? Even aan mijn partner vragen (10-07-2020)
‘Scheiden, alleen of gezamenlijk naar de advocaat (25-02-2021)
Wettelijke verdeling; waarop moet u letten! (25-09-2020)
Voorlopige voorziening in een echtscheidingsprocedure: wat is het? (29-03-2021)
Gebruiksvergoeding bij gebruik echtelijke woning (04-06-2021)
Bent u als kind onterfd? Ga dan de schenkingen van de overledene na! (16-04-2019)
Scheiden, alleen of gezamenlijk naar de advocaat? (31-10-2016)
Wat zijn de fiscale gevolgen van de echtscheiding met name als u een eigen woning hebt? (12-08-2014)