Wat is huurrecht?

Er zijn drie type huur te onderscheiden:

  • huur woonruimte
  • huur middenstandsbedrijfsruimte
  • huur overige bedrijfsruimtes, zoals opslag- en kantoorruimte

Het verschilt per type huur of en zo ja welke huurbescherming de huurder geniet. Mogelijk is er sprake van (semi-)dwingend recht. Dit betekent dat in veel gevallen niet van de wet kan worden afgeweken althans niet ten nadele van de huurder. Toch gebeurt dit regelmatig, hetgeen tot ongewenste situaties kan leiden. Een goede huurovereenkomst is dan ook essentieel!

Zowel verhuurder als huurder moeten hierop bedacht zijn. Voor u als verhuurder betekent dit in sommige gevallen dat u met iets anders geconfronteerd kan worden dan u dacht te hebben afgesproken. Voor u als huurder kan het betekenen dat u zich tijdig dient te beroepen op vernietiging van bepalingen uit de huurovereenkomst die voor u nadeliger zijn dan de wettelijke bepalingen.

Huurovereenkomsten worden vaak gesloten voor meerdere jaren. Dikwijls verandert de situatie gedurende de looptijd van een huurovereenkomst. Het kan daarom noodzakelijk zijn dat de huurovereenkomst wordt ontbonden of de huurprijs dient te worden aangepast.

Wat voor zaken behandelt een advocaat huurrecht?

De advocaten van Aspremont Advocaten hebben specialistische kennis en ervaring op het gebied van huurrecht, zowel in geval van huur van bedrijfsruimtes als van woonruimtes. Zij adviseren en procederen ter zake onder meer:

  • het opstellen van huurovereenkomsten
  • ontbinding of opzegging van de huurovereenkomst
  • ontruiming of de juist ontruimingsbescherming
  • tegemoetkomingen in de verhuis- en inrichtingskosten
  • aansprakelijkheid voor gebreken en/of schade aan het gehuurde
  • het vorderen van een hogere óf een lagere huurprijs
  • het vorderen van achterstallige huur, boetes en/of schadevergoedingen

Heeft u vragen aan onze advocaat huurrecht?

Aspremont Advocaten treedt op voor vastgoedbeheerders, verhuurders en bedrijfsmatige huurders. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor 0344 – 650510 of vul het contactformulier in.

Publicatie(s):
‘Beëindigen van een huurovereenkomst via WhatsApp. Let goed op uw woorden!’ (19-09-2018)
‘Incasso, met het oog op de goede relatie’ (05-12-2017)
Huurincasso op maat met focus op uw rendement (06-08-2014)