Wat is bestuursrecht?

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen overheid en burgers en daarbij kunt u aan verschillende kwesties denken, zoals bestemmingsplan- en handhavingsprocedures, maar ook het aanvragen van een omgevingsvergunning. Onder bestuursrecht valt tevens de aanvraag of toekenning van een exploitatievergunning alsook het opleggen van een bestuursrechtelijke maatregel door het CBR als gevolg van het overtreden van verkeersregels. Een bijzonder uiteenlopend rechtsgebied waarin specialistische kennis geboden is.

Wat voor zaken behandelt een bestuursrecht advocaat?

De advocaten bestuursrecht van Aspremont Advocaten adviseren en procederen op het gebied van ruimtelijke ordening en handhaving. Heeft u problemen met het verwezenlijken of veranderen van uw bestemming? Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen en/of slopen van een opstal dan wel wenst u een in- en uitrit aan te leggen of maakt u bezwaar tegen het strijdig gebruik door een derde met bijvoorbeeld het bestemmingsplan? Dan is specialistische kennis vereist.

De zaken die wij behandelen betreffen onder meer:

  • bestemmingsplanprocedures
  • handhavingsprocedures
  • planschadeprocedures
  • onteigening
  • exploitatie- en omgevingsvergunning
  • intrekking rijbewijs door CBR
  • opleggen van een bestuursrechtelijke maatregeling door CBR

Heeft u vragen aan onze advocaat bestuursrecht?

Mr. Niels Uijttewaal is dan uw aanspreekpunt. Mr. Niels Uijttewaal combineert bovendien het bestuursrecht met het bouwrecht, zodat hij u met raad en daad kan bijstaan in complexe vraagstukken. Mr. Maarten Thissen staat u in het bijzonder bij in zaken betreffende uw rijbewijs. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor 0344 – 650510 of vul het contactformulier in.

Publicatie(s):
Wetsvoorstel sluitingsbevoegdheid publieke en besloten plaatsen (28-06-2021)