Opstarten en afsluiten doorbetaald?!

Regelmatig worden werknemers gevraagd om eerder op het werk te komen. De winkel moet worden klaargemaakt of er moet in diverse systemen worden ingelogd, zodat er precies op de openingstijd klaar wordt gestaan voor de klanten. Ook na sluitingstijd komt het veelvuldig voor dat de werknemers nog even moeten blijven voordat zij naar huis mogen. […]

Lees meer
Letterlijk of figuurlijk?

Wanneer een contract onduidelijk of onvolledig is en er ontstaat daardoor een geschil, dan komt het niet alleen aan op de letter van de tekst. De rechter zal dan ook kijken naar de bedoeling die partijen hadden en wat zij van elkaar mochten verwachten. Een verschrijving of het ontbreken van een bepaling is daarmee niet […]

Lees meer
Aspremont Advocaten: Maatwerk voor uw contracten en algemene voorwaarden

Tijdens de Groot Groen Plus was een steevast terugkomende vraagstuk de algemene voorwaarden en het gebruik daarvan. Veel ondernemingen binnen de boomkwekerijsector gebruiken de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland, de zogenoemde HBN-voorwaarden. De laatste versie dateert alweer van 1 juli 2008. In de praktijk zien wij dat veelal wordt volstaan met een regel onderaan […]

Lees meer
Wat als Assepoester werkelijkheid wordt?

Steeds meer kinderen groeien op in een samengesteld gezin, doordat de ouders zijn gescheiden of een van de ouders is overleden. Treden de ouders opnieuw in het huwelijk dan krijgen de kinderen één of meer stiefouders. Met name wanneer de hertrouwde ouder komt te overlijden, ontstaan er problemen; want wat gebeurt er met de bezittingen […]

Lees meer
Let op bij het uitlenen en inhuren van personeel!

Het uitlenen van personeel komt in alle sectoren van de arbeidsmarkt voor, meestal door uitzendbureaus, detacheringsbedrijven en intermediairs. Om uitbuiting van werknemers tegen te gaan, zijn er beschermende regels over het ter beschikking stellen van personeel vastgelegd in een speciale wet: de Wet Allocatie Arbeid Door Intermediairs, afgekort de ‘Waadi’. Zo geldt er een registratieplicht […]

Lees meer
Interview: Wie zijn de erfgenamen als een van hen kort na de ander overlijdt?

In dit interview heeft mevrouw mr. W.J.M. van Ophuizen het over ontrekkingen uit het vermogen van erflater en wanneer er een verplichting is tot rekening en verantwoording.

Lees meer
De executeur maakt er een rommeltje van, wat nu?

De erflater kan er voor kiezen een of meerdere executeurs aan te wijzen. Een executeur wordt bij testament benoemd. Er zijn drie soorten executeurs te onderscheiden: de begrafenisexecuteur, de beheersexecuteur en de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. In de praktijk worden de executeurs ook wel met een (*) tot en met drie (***) sterren aangeduid; hoe omvangrijker zijn taak des […]

Lees meer
Wat als de werknemer niet komt werken?

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Hierdoor is het arbeidsrecht veranderd. Wat betreft het recht op loon is er een belangrijke wijziging. Eerst gold het uitgangspunt ‘geen arbeid, geen loon’. Maar het wetsartikel waarin dit was geregeld, is per 1 januari komen te vervallen. Nu heeft in […]

Lees meer
De invloed van het Coronavirus op de alimentatie en omgang met kinderen

We kunnen er niet meer omheen; heel Nederland is in de ban van het Coronavirus. Nieuwe cijfers en adviezen volgen elkaar in rap tempo op. Maatregelen worden aangescherpt, regelingen juist versoepeld. We zien geplunderde schappen in de supermarkt, verlaten straten en lege klaslokalen, restaurants en sportclubs. De Intensive Cares raken steeds voller. Het einde lijkt […]

Lees meer
Eigen onderneming en gehuwd? Even aan mijn partner vragen

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Toch gaat dit binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap niet altijd op. Soms moet de ene echtgenoot beschermd worden tegen de ander, want bepaalde handelingen brengen een groot financieel risico mee of kunnen benadelend zijn. Om die reden is er een wetsartikel (1:88 BW), waarin staat dat […]

Lees meer
Messcherp, ondernemend en gericht op resultaat
Copyright © 2022 Aspremont Advocaten