“Hierover valt niet te praten!” Hoe vaak heeft u dit gedacht, te horen gekregen of zelf geroepen? De
communicatie stopt, relaties worden verbroken en verwijten en/of ergernissen blijven bestaan,
waardoor er een conflict of escalatie ontstaat waar u samen niet meer uitkomt. Een mediator kan u
hierin begeleiden, maar weet u wat een mediator voor u verder kan betekenen?

Stel, uw onderneming is genoodzaakt om bepaalde arbeidsvoorwaarden aan te passen. Als werkgever
kondigt u de wijzigingen aan bij de werknemers, maar u stuit direct op weerstand van enkele
werknemers. Al snel blijkt dat jullie niet tot overeenstemming zullen komen en dat de gesprekken
vastlopen. Het is dus duidelijk dat u er samen niet meer uit komt. Uiteraard kunt u dan naar een jurist
of advocaat stappen en in het meest vergaande geval een procedure opstarten om de wijziging van de
arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen, maar is dat voor u de juiste weg om te bewandelen? En wat
als uw werknemers dan alsnog opstappen? Het vastlopen van de gesprekken hoeft niet per definitie te
betekenen dat er geen andere weg is dan de juridische weg, want om zo’n zogenaamde impasse te
doorbreken, kunt u een mediator inschakelen.

De mediator zal met alle betrokken partijen gaan uitzoeken wat de oorzaken zijn waardoor de impasse
is ontstaan en probeert hierbij de kern van het geschil en de individuele en gemeenschappelijke
belangen van partijen boven water te krijgen. Allemaal belangrijke zaken die in kaart moeten worden
gebracht voordat naar een oplossing kan worden toegewerkt. Tijdens de mediation is het dan ook de
bedoeling dat iedere partij zijn of haar verhaal volledig op tafel kan leggen, waarbij de mediator
vragen zal stellen om een heldere situatieschets te kunnen maken van wat er feitelijk aan de hand is.
Zodra dit helder is, worden de punten die partijen verdeeld houden uitgelicht en besproken. Hierbij zal
ook kunnen worden onderhandeld tussen partijen en zal de mediator tijdens dit gehele proces
begeleiding geven. De mediator laat partijen dus zelf aan een gewenste oplossing werken in plaats van
dat een derde een (dwingende) oplossing oplegt. Uiteraard wordt hierbij wel gekeken wat er in de
praktijk mogelijk en haalbaar is. Wanneer de mediation slaagt, is er een maatwerk oplossing voor
partijen, die in de meeste gevallen schriftelijk wordt vastgelegd.

Dit is slechts een voorbeeld uit de praktijk en wat een mediator daarin voor u kan betekenen.
Mediation is dan ook meer dan alleen conflictbemiddeling en juist breed inzetbaar; denk hierbij ook
aan het voeren van onderhandelingen of het maken van afspraken bij een echtscheiding of het
verbreken van een relatie. Of het nu gaat om een zakelijke of persoonlijke aangelegenheid, een
mediator kan partijen ondersteunen bij het bruggenbouwen, maar hiertoe moeten wel alle betrokken
partijen bereid zijn.

Wilt u na het lezen van dit artikel meer weten over mediation of vraagt u zich af wat een mediator in
een concrete situatie voor u kan doen? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact op met onze
mediator, mevrouw H.L.L. (Leonie) van Eck.

Door:
Leonie van Eck