Ruzie om een erfenis; helaas komt het steeds vaker voor. Bij het afwikkelen van een nalatenschap zijn vaak meerdere erfgenamen betrokken die met elkaar in conflict kunnen raken. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat een erfgenaam een andere lezing van het testament heeft dan wel er geen overeenstemming kan worden bereikt over de wijze van de verdeling van de nalatenschap.

Omdat de erfgenamen vaak emotioneel betrokken zijn bij een nalatenschap kan een mediator met een neutrale blik de erfgenamen of andere belanghebbenden ondersteunen bij de afwikkeling door met elkaar in gesprek te gaan en te onderzoeken wat de geschilpunten zijn, de mogelijke oplossingen en welke afspraken gemaakt kunnen worden.

Bij Aspremont Advocaten is Leonie van Eck als mediator het aanspreekpunt voor mediation binnen het erfrecht. Tevens kan zij bij complexe juridische vraagstukken haar kantoorgenoot Willeke van Ophuizen inschakelen. Mr. Van Ophuizen is een advocaat en gespecialiseerd in het erfrecht en kan de erfgenamen dan ook voorzien van inhoudelijk juridisch advies.
Meer weten over onze dienstverlening binnen het erfrecht en de mogelijkheden van mediation?

Neem contact op met Aspremont Advocaten