Het uitlenen van personeel komt in alle sectoren van de arbeidsmarkt voor, meestal door uitzendbureaus, detacheringsbedrijven en intermediairs. Om uitbuiting van werknemers tegen te gaan, zijn er beschermende regels over het ter beschikking stellen van personeel vastgelegd in een speciale wet: de Wet Allocatie Arbeid Door Intermediairs, afgekort de ‘Waadi’. Zo geldt er een registratieplicht en een belemmeringsverbod. In dit artikel worden kort beide uitgelicht.

Registratieplicht

Iedere onderneming die arbeidskrachten tegen vergoeding ter beschikking stelt aan een andere onderneming is verplicht zich te registeren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om het bedrijfsmatig uitlenen van personeel, zoals uitzendbureaus, detacheerders en payroll-bedrijven doen of om het incidenteel uitlenen van eigen personeel. Valt het uitlenen niet onder de gewone bedrijfsactiviteiten, dan is registratie tóch verplicht. De inspectie SZW controleert de naleving van de Waadi strikt en zowel de uitlener als de inlener kunnen een fikse boete krijgen, die kan oplopen tot € 12.000,- (!) per werknemer, als de uitlener niet goed staat ingeschreven in het Handelsregister.

Belemmeringsverbod

De werknemer wordt voor een bepaalde periode ter beschikking gesteld aan de inlener. Het is de onderneming die personeel uitleent verboden om de uitgeleende werknemer te belemmeren om na de uitleenperiode bij de inlenende onderneming in loondienst te treden. Heeft de uitlener met de werknemer een concurrentie- en/of een relatiebeding gesloten, dan is deze op basis van de Waadi naar alle waarschijnlijkheid nietig. Dit wil echter niet zeggen dat de uitlener überhaupt geen relatie- of concurrentiebeding kan overeenkomen, maar deze zal op basis van de Waadi nader toegespitst dienen te worden op het individuele geval, zodat de uitlener toch enige bescherming heeft.

Op grond van de Waadi is het evenmin toegestaan om in de ‘detacheringsovereenkomst’ tussen uitlener en inlener te verbieden dat na de inleenperiode de werknemer een arbeidsovereenkomst met de inlener wordt gesloten. Dit wordt ook gezien als een belemmering van de werknemer om eventueel met de inlener die tevreden is een arbeidsovereenkomst te sluiten. De soep wordt echter niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend: een beding in de detacheringsovereenkomst dat bepaalt dat de inlener bij indiensttreding van de uitgeleende werknemer een redelijke vergoeding is verschuldigd voor de door de uitlener verleende diensten, werving of opleiding is wel toegestaan!

Het overtreden van de Waadi kan dus ingrijpende gevolgen hebben, niet alleen vanwege de hoge boetes die opgelegd worden, maar ook doordat u mogelijk uitgeleende werknemers eenvoudig kwijtraakt aan concurrerende bedrijven of klanten. Het is dus van belang dat u uw overeenkomsten goed formuleert, zowel met de werknemer maar ook met de inlener.

Meer weten over de Waadi of de overeenkomsten omtrent het uitlenen of inhuren van personeel? Neem vrijblijvend contact op met Aspremont Advocaten en leg uw situatie voor. Wij helpen u graag met een advies op maat!

Betreft rechtsgebied(en):
Arbeidsrecht advocaat