Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Toch gaat dit binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap niet altijd op. Soms moet de ene echtgenoot beschermd worden tegen de ander, want bepaalde handelingen brengen een groot financieel risico mee of kunnen benadelend zijn. Om die reden is er een wetsartikel (1:88 BW), waarin staat dat de ene echtgenoot de toestemming van de andere echtgenoot nodig heeft in een aantal gevallen. Dit wordt het toestemmingsvereiste genoemd. In dit artikel wordt uitgelegd in welke situaties u toestemming van uw wederhelft nodig hebt en wat de gevolgen zijn als u zonder toestemming handelt.

Wanneer toestemming vereist?

Het toestemmingsvereiste geldt niet voor samenwoners, maar wel voor echtgenoten en geregistreerd partners. Ook als er huwelijkse voorwaarden zijn, is het artikel van toepassing.

Toestemming is vereist in geval van:

a)       Overeenkomsten die betrekking hebben op de echtelijke woning, inboedel, tuin en/of de schuur, zoals de verkoop daarvan,  maar ook het in gebruik geven van een grasveld dat bij de woning hoort;

b)       (bovenmatige) giften, denk daarbij aan schenkingen of het kwijtschelden van schulden. Een donatie van enkele euro’s in de collectebus valt daar dus niet onder;

c)       Overeenkomsten van borg of garantstelling, tenzij deze zijn aangegaan in de normale uitoefening van beroep of bedrijf, dan  hebt u uw partner niet nodig;

d)      Overeenkomsten van goederenkrediet, zoals een koop op afbetaling of huurkoop. Ook hier geldt de uitzondering: tenzij deze wordt aangegaan in de normale uitoefening van het beroep of bedrijf.

Voorbeeld

Ter illustratie, Peter en Els zijn 11 jaar getrouwd in gemeenschap van goederen en Peter heeft een melkveehouderij (eenmanszaak). Als Peter op enig moment een nieuwe melkinstallatie nodig heeft in zijn bedrijf en hij gaat over tot huurkoop van een melkrobot, dan behoeft hij hiervoor geen toestemming van Els. Deze handeling behoort namelijk tot de normale uitoefening van zijn bedrijf, het past in de bedrijfsvoering om bij noodzakelijke vervanging of uitbreiding een  nieuwe machine te kopen.

Nu vraagt Peter voor zijn melkveehouderij een lening aan de bank, maar de bank wil meer zekerheid. Peter kan dit bieden door zich in privé borg te stellen. Voor deze borgstelling in privé is wél de toestemming van Els nodig aangezien het privévermogen zou kunnen worden aangesproken.

Gevolg ontbreken toestemming

Maar, wat als Els een bedrag van € 30.000 aan haar zus schenkt, zonder dat Peter dit weet? Het is een buitensporig hoog bedrag. Peter kan dan de schenking vernietigen, binnen 3 jaar nadat hij de schenking heeft ontdekt. Het geld moet dan terug alsof er nooit een schenking is geweest. Zolang Peter niets doet, is de schenking geldig.

Weten of u toestemming nodig hebt van uw echtgenoot? Of wilt u een overeenkomst vernietigen omdat u geen toestemming hebt gegeven? Neem vrijblijvend contact op en leg uw situatie aan een van onze advocaten voor. Wij kijken graag met u mee en voorzien u van advies op maat.