Een eenzijdig wijzigingsbeding is een bepaling die is opgenomen in een arbeidsovereenkomst, personeelshandboek of cao, die een werkgever het recht geeft om zonder voorafgaande toestemming van de werknemer, de arbeidsovereenkomst te wijzigen. Zeker met het oog op de steeds veranderende omstandigheden als gevolg van de coronacrisis kan een dergelijk beding van belang zijn voor een werkgever.

Wanneer mag ik een eenzijdig wijzigingsbeding doorvoeren?

De werkgever mag gebruik maken van het eenzijdig wijzigingsbeding wanneer hij een zwaarwegend belang heeft bij een wijziging. Dat belang dient op grond van redelijkheid en billijkheid zwaarder te wegen dan het belang van de werknemer. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld zwaarwegende financiële of organisatorische omstandigheden. De werkgever dient deze omstandigheden aan te tonen. De instemming van vakbonden en/of ondernemingsraden kan helpen bij het aantonen van een zwaarwegend belang.

Als het beding is opgenomen in het personeelshandboek dan is het van belang dat de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk verwijst naar het handboek en dat de werknemer de mogelijkheid heeft gekregen om hiervan kennis te nemen.

Advies over een eenzijdig wijzigingsbeding

Heeft u als werkgever of werknemer vragen over het eenzijdige wijzigingsbeding of twijfelt u over de rechtsgeldigheid van een beding? Neem dan gerust contact op met ons kantoor om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor andere, arbeidsrechtelijke vragen.