We kunnen er niet meer omheen; heel Nederland is in de ban van het Coronavirus. Nieuwe cijfers en adviezen volgen elkaar in rap tempo op. Maatregelen worden aangescherpt, regelingen juist versoepeld. We zien geplunderde schappen in de supermarkt, verlaten straten en lege klaslokalen, restaurants en sportclubs. De Intensive Cares raken steeds voller. Het einde lijkt nog niet in zicht.

Dat het Coronavirus en alle maatregelen diep ingrijpen in het dagelijks leven, is ook te merken in het bedrijfsleven. Veel mensen zien zich geconfronteerd met een lager inkomen. Voor sommige betalingsverplichtingen wordt uitstel verleend of gelden versoepelde regels. Maar hoe zit het met de alimentatie? Is het toegestaan om vanwege het Coronavirus te stoppen met het betalen van alimentatie en hoe zit het met de omgangs- of zorgregeling?

Als u door het Coronavirus een lager inkomen ontvangt of helemaal geen inkomen meer hebt, kan dit wellicht aanleiding zijn om de alimentatie aan te passen. Het bedrag aan alimentatie is immers gebaseerd op een bepaald inkomen, terwijl u dit nu niet meer krijgt. Welke stappen u kunt ondernemen, hangt af van hoe de alimentatie is vastgelegd.

Indien u onderling afspraken hebt gemaakt over de alimentatie, zonder dat een rechter hierbij betrokken is geweest, dan is het advies om te proberen samen af te spreken het bedrag tijdelijk te verlagen of tijdelijk de betalingsverplichting te stoppen. Het is dan wel belangrijk om deze aangepaste afspraken te laten vastleggen door een advocaat, zodat er achteraf geen onenigheid kan ontstaan. Ik help u hier graag bij.

Blijkt het niet mogelijk om samen tot overeenstemming te komen en stopt u vanwege de nijpende situatie met het betalen van alimentatie, dan loopt u het risico dat uw ex-partner een gerechtelijke procedure start om de alimentatie vast te leggen. Betaling van de alimentatie kan dan eenvoudiger worden afgedwongen. Ook dan sta ik u graag bij.

Heeft de rechter de alimentatie vastgesteld dan kunt u nog steeds onderling afwijkende afspraken maken. Wederom geldt dan het advies om de nieuwe afspraken schriftelijk te laten vastleggen. Weigert uw ex-partner hieraan mee te werken en betaalt u niet, dan loopt u het risico dat de deurwaarder voor uw deur staat om betaling af te dwingen en eventueel beslag te leggen. Om executie en beslaglegging te voorkomen, kunt u door een advocaat een verzoekschrift tot wijziging alimentatie in laten dienen bij de rechtbank. Veelal wordt dan de incasso opgeschort gedurende de procedure. Het verzoek kan ik voor u indienen.

Het Coronavirus heeft mogelijk niet alleen impact op de alimentatieverplichting, ook de omgang tussen ouder en kind zal daardoor beïnvloed worden. Van de verzorgende ouder mag verwacht worden dat deze ervoor zorgt dat de kinderen hoe dan ook contact hebben met de andere ouder. Het is voor kinderen zeer belangrijk de gevolgen van het Coronavirus met beide ouders te kunnen delen en dus ook met de andere ouder contact te hebben. Aanpassing van de omgangs- of zorgregeling kan in deze dus ook aan de orde zijn. Wij denken wat dat betreft graag met u mee.

Hebt u naar aanleiding van dit artikel vragen over uw alimentatieverplichting of de geldende omgangs- of zorgregeling, neem contact op en wij adviseren u graag.