Legt u met betrekking tot uw nalatenschap niets vast dan wordt deze na uw overlijden vanuit de wet afgewikkeld. Wellicht hebt u afwijkende wensen. U hebt dan verschillende mogelijkheden om te bepalen wat er uiteindelijk met uw nalatenschap gebeurt.

De meest bekende en voorkomende manier is middels een testament dat door een notaris is opgesteld. In het testament laat u opnemen wie uw erfgenamen zijn, wie wat en onder welke voorwaarden toebedeeld krijgt en wie wat moet doen. U kunt ook zelf – zonder notaris – uw testament opstellen. Het is raadzaam om dit tezamen met een jurist, die gedegen kennis van het erfrecht heeft, te doen. U kunt in detail uitwerking geven aan uw wensen, bijvoorbeeld ten aanzien van de rechtsopvolging in uw onderneming, waardoor u de continuïteit daarvan kunt waarborgen. Een belangrijk vereiste van deze vorm van uiterste wil is dat u de betreffende onderhandse akte in bewaring geeft.

Een codicil kunt u ook zonder notaris opstellen en behoeft u bovenal niet te deponeren. Wel is van belang dat u uw codicil volledig met de hand schrijft, dateert en ondertekent. In een codicil kunt u weliswaar niet alles regelen, maar wel wie uw sieraden, boeken en/of meubels krijgen en of u begraven danwel gecremeerd wenst te worden.

Mr. Willeke van Ophuizen, gespecialiseerd in erfrecht in relatie met ondernemingsrecht, is uw aangewezen adviseur om aan u bijstand te bieden bij het bepalen van uw laatste wil. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op vor meer informatie.