Werkgever en werknemer komen bij aanvang van een dienstverband arbeidsvoorwaarden overeen. Tijdens het dienstverband kunnen arbeidsvoorwaarden wijzigen. Zo kan bijvoorbeeld na verloop van tijd een recht op gebruik van een leaseauto, laptop of zelfs dienstwoning ontstaan. Maar een wijziging van arbeidsvoorwaarden ten nadele van de werknemer is onder omstandigheden ook mogelijk. Weet u wanneer een wijziging van arbeidsvoorwaarden is toegestaan?

Een arbeidsvoorwaarde hoeft niet schriftelijk te worden overeengekomen. Werkgever en werknemer kunnen dit ook mondeling afspreken. Een werknemer kan dus recht hebben op arbeidsvoorwaarden die niet in een arbeidscontract zijn opgenomen. Voor de beoordeling of sprake is van een arbeidsvoorwaarde, zijn de gedragingen en verklaringen van de werkgever en de werknemer van belang. Er kan door tijdsverloop een situatie zijn ontstaan waarin een arbeidsvoorwaarde is verworven, bijvoorbeeld wanneer een werknemer voor woon-werkverkeer steeds vaker van een bedrijfsauto gebruik is gaan maken.

Om scherp te krijgen wat tussen de werkgever en de werknemer geldt, is het raadzaam om de arbeidsvoorwaarden, ook indien deze in de loop van het dienstverband ontstaan, schriftelijk vast te leggen. Maar wat nu als de werkgever de (verworven) arbeidsvoorwaarde later wenst aan te passen? Een arbeidsvoorwaarde mag weliswaar niet zonder meer door de werkgever worden gewijzigd, maar als in de arbeidsovereenkomst een wijzigingsbeding is opgenomen, kan de werkgever daar een beroep op doen. Er moet dan wel sprake zijn van een zodanig zwaarwegend belang dat de verworven rechten van de werknemer daarvoor moeten wijken. Te denken valt aan een situatie waarin de werkgever in financieel zwaar weer verkeert en de wijziging van arbeidsvoorwaarden een noodzakelijke besparing oplevert. De continuïteit van de onderneming kan dan belangrijker zijn dan de aanspraken die werknemer heeft.

Ook zonder wijzigingsbeding bestaat de mogelijkheid om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. De werkgever moet dan zijn belang bij een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden eens te meer aantonen, omdat de werknemer niet van tevoren voor een mogelijke wijziging is gewaarschuwd, doch wijzigen onder omstandigheden is mogelijk.

Het is dus voor werknemers alsook voor werkgevers goed om te weten wanneer arbeidsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. Een op maat gesneden arbeidsovereenkomst en advies omtrent arbeidsvoorwaarden en de aanpassing daarvan is dan ook cruciaal. Ter voorkoming van onnodige discussies of erger, kunt u door juridisch advies in te winnen uw (onderhandelings-)positie bepalen en het optimale resultaat bereiken. Hiermee wordt voorkomen dat er enerzijds onnodig arbeidsvoorwaarden worden verloren en anderzijds dat de noodzaak van de wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden uit beeld raakt.

Hebt u vragen over uw arbeidsvoorwaarden of andere arbeidsrechtelijke vraagstukken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.