Met plezier naar het werk gaan en voldoening halen uit het werk zijn voor veel werknemers de basisvereisten om een langdurige arbeidsrelatie met hun werkgever te behouden. Maar wat als deze werkvreugde er niet meer is? Juist dan loopt u het risico dat uw werknemer vaker ziek is en wellicht al snel op zoek gaat naar een andere baan. Hoe u kunt u dit voorkomen als werkgever? Mijn advies: signaleer op tijd en schakel een mediator in!

Als werkgever is het belangrijk dat u weet wat er op de werkvloer speelt, hierdoor kunt u de signalen herkennen waaruit blijkt dat het werkplezier en de motivatie bij een werknemer zijn afgenomen. Dit kan liggen aan een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer, een conflict tussen collega’s onderling of kan bijvoorbeeld het gevolg van polarisatie – het vormen van verdeelde groepen op de werkvloer – zijn. In dit artikel neem ik als uitgangspunt de situatie waarin sprake is van polarisatie op de werkvloer. Wat kunt u als werkgever hieraan doen?
Allereerst is het belangrijk dat u de situatie herkent. Let hierbij bijvoorbeeld op ontwijkend gedrag, (verhitte) discussies, een vijandige sfeer of verschillende “kampen” die ontstaan op de werkvloer. Dit zijn namelijk de zogenoemde “red flags”.

Zodra u heeft waargenomen dat er spanningen zijn, gaat u als werkgever het gesprek aan en luistert u naar alle betrokkenen. Door actief te luisteren geeft u de werknemers de ruimte om hun standpunten, zorgen, irritaties en/of onvrede te uiten. U mag geen oordeel geven tijdens deze gesprekken. Kortom, zorg ervoor dat alle betrokken partijen zich gehoord voelen. Dit is een eerste stap om betrokkenen in een vervolggesprek samen om tafel te krijgen.

Het bovenstaande klinkt mooi, maar hoe kunt u als werkgever of leidinggevende uw neutraliteit en onpartijdigheid waarborgen. Dit is lastig en tevens de reden waarom werkgevers er steeds vaker voor kiezen om zich niet te mengen in deze precaire kwesties maar hiervoor een mediator of bemiddelaar inzetten. Het voordeel hiervan is dat u als werkgever geheel buiten de gesprekken blijft en de werknemers de werkgever niet van partijdigheid kunnen betichten. Daarbij komt dat de werknemers bij mediation/bemiddeling zelf aan het werk moeten om de onderlinge verhoudingen te verbeteren onder begeleiding van een mediator/bemiddelaar die niet bij de onderneming betrokken is. De mediator/bemiddelaar kent de werknemers niet en treedt als neutraal persoon op.

Ook wanneer de onderneming een afdeling personeelszaken heeft, kan het verstandig zijn een mediator/bemiddelaar in te schakelen bij een situatie die vastloopt. Tevens kan een mediator/bemiddelaar de medewerkers van personeelszaken ondersteunen, trainen of coachen op welke wijze en in welke situatie bepaalde (gespreks-)technieken toe te passen.

Is uw interesse gewekt of heeft u nog vragen? Neem contact op met Leonie van Eck; zij is de mediator bij Aspremont Advocaten en vertelt u graag meer over de mogelijkheden van mediation in het arbeidsrecht.