Om erfbelasting te besparen kan eraan worden gedacht om vlak vóór het overlijden een schenking te doen. Echter als dit binnen 180 dagen gebeurt voor het overlijden van de schenker, wordt het geschonken bedrag alsnog belast door de Belastingdienst. Ongeacht of voorzienbaar was dat schenker binnen afzienbare tijd zou komen te overlijden.

Als een persoon binnen 180 dagen na een schenking overlijdt, wordt de schenking door de belastingdienst aangemerkt als deel van de erfenis. Dit betekent dat de waarde van de schenking meetelt bij de vaststelling van de omvang van de erfenis.

Hierop gelden enkele uitzonderingen. De schenking wordt geen onderdeel van de erfenis als de ontvanger van de schenking een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, zoals kerken, goede doelen of musea. Óf indien de ontvanger van de erfenis (kind) één van de vrijstellingen voor de schenkbelasting gebruikt, zoals bijvoorbeeld de vrijstelling met betrekking tot de eigen woning of een dure studie.

Indien de ontvanger niet (geheel) voor een vrijstelling in aanmerking komt, wordt over de schenking belasting betaald en na overlijden van de schenker binnen 180 dagen ook nog eens erfbelasting. Om ervoor te zorgen dat er niet dubbel wordt belast, heeft de wetgever ervoor gezorgd dat de schenkbelasting verrekend mag worden met de erfbelasting. Dit wil echter niet zeggen dat de betaalde schenkbelasting van de erfbelasting een-op-een mag worden afgetrokken. De schenkingsbelasting wordt namelijk evenredig met de erfbelasting verrekend. Afhankelijk van de individuele situatie kan de uitkomst verrassend zijn.

De vrijstelling voor kinderen in de erfbelasting is bijvoorbeeld hoger dan de jaarlijkse vrijstelling in de schenkbelasting. De evenredige verrekening van de (betaalde) belasting(en) kan er toe leiden dat niet het volledige bedrag aan schenkbelasting kan worden verrekend met de verschuldigde erfbetaling. De verkrijger is dan totaal meer aan schenk- en erfbelasting verschuldigd dan wanneer de overledene de schenking in de erfenis had gelaten.

Heeft u vragen omtrent schenkingen, al dan niet rondom het overlijden, of een andere erfrechtelijke kwestie, neem gerust vrijblijvend contact met ons op en laat u informeren. Wij werken in Ochten en omgeving zoals Culemborg, Dodewaard, Ede, Rhenen, Tiel, Veenendaal, Wageningen, Wijk bij Duurstede, en als advocaat in Zaltbommel.